accordionapplearrow-btnarrow-downarrow-left-simplearrow-leftarrow-right-simplearrow-right-tablearrow-rightcard-arrowcheckconfigurecta-arrowcz-flagdownloaddropdowngoogle-playicon-testinfologo-symbol-currentcolorlogo-symbolmailmessengerphonepinplayplus-greenplusquotesocial-besocial-fbsocial-igsocial-pinsocial-vimeosocial-youtubespintreezoom

Poznejte materiál budoucnosti

Montáž a instalace
WPC terasy
Terafest montaz
Jak probíhá montáž?

Na správné montáži terasy z kompozitu samozřejmě záleží. Proto je dobré vybrat si instalační firmu proškolenou na konkrétní terasový systém. To ale neznamená, že by WPC terasu nedokázal položit podle montážního manuálu i zručný kutil. V naší továrně nařežeme materiál na požadovanou délku, takže nebudete zbytečně platit za odřezky.

infobox montaz
Na co si dát při montáži terasy pozor
Příprava podloží

Doporučené typy podkladového povrchu jsou: dostatečně spádovaná betonová deska, zhutněné štěrkopískové lože například s betonovými prefabrikovanými patkami, spádovaná hydroizolace (konzultujte s dodavatelem izolace), kovové nebo dřevěné nosné konstrukce. 

Zajistěte, aby podloží umožňovalo odtok vody nebo dostatečné vsakování. Nosiče a terasová prkna z kompozitního dřeva nesmí stát permanentně ve vodě. Podloží by mělo být dostatečně stabilní, aby se časem nezačalo propadat. Vzduchová mezera mezi spodní plochou prkna a podkladem musí být minimálně 30 mm v celé ploše z důvodu odvětrávání. V případě použití hliníkového nosiče 25 mm (AL – nosič 25) je nutné zajistit odtok vody a odvětrání v ploše terasy podložením nosiče například pomocí 3 mm vyrovnávacích podložek.

FOTO Terasy Instalace01
Na co si dát při montáži terasy pozor
Před samotnou pokládkou

Terasová prkna z dřevoplastu skladujte na rovné ploše, dostatečně podložené (aby se např. neprohýbaly) a otočené lícovou stranou dolů (tak, aby tato strana nebyla vystavena působení slunečního záření). Srážky tomuto materiálu nevadí, nicméně pokud budou prkna instalována s delším časovým odstupem, je lepší je zakrýt nepromokavou plachtou.

Při manipulaci s prkny mějte na paměti jejich délku a vyšší hmotnost. Zkontrolujte, zda dodaná prkna a lišty mají stejnou barevnost.

U větší nebo tvarově složitější terasy si před zahájením pokládky připravte kladečský plán, kde je vyznačena skladba a délky jednotlivých prken a nosičů. Každý segment terasového prkna (i krátké kusy) musí být podložen alespoň třemi nosiči.

Na co si dát při montáži terasy pozor

Během pokládky

Montaz schema2

Snažte se zamezit znečištění a poškrábání prken již položené části terasy nevhodně umístěným nářadím, stavebním materiálem, apod. Ušetříte si čas s následným čištěním. Při označovaní řezů používejte tužku nebo popisovač, které z povrchu snadno odstraníte.
Pokud mezi pokládkou jednotlivých částí terasy budou delší časové odstupy, počítejte s následnou barevnou odlišností těchto částí, která se může srovnávat po celou dobu vyzrávání terasy.

Nosiče Terafest® se volně pokládají na podloží drážkou (vybráním) nahoru, hladkou stranu dolů. Není třeba je kotvit nebo zapouštět do betonu. Maximální vzdálenost (mezera) mezi nosiči (A), viz obr. 2, je uvedena v tabulce č. 1. Při kombinaci více profilů prken s různou roztečí nosičů se zvolí vždy ta menší hodnota. Nepřekračujte uvedené hodnoty, v opačném případě nebude uznána případná reklamace.

Mezi na sebe navazujícími nosiči ponechávejte dilatační mezeru min. 10 mm, mezi koncem nosiče a zdí či jinou pevnou překážkou dilatační a ventilační mezeru (C) min. 10 mm. (viz Obr. 2 a Tab. 2) . Pro případné vyrovnání výškových rozdílů pod nosiči využijte vyrovnávací podložky nebo rektifikační terče.

Nepodložená část nosiče Terafest® 50×50 může měřit maximálně 300 mm. Přesahy bez podpěry mohou být maximálně 50 mm. Nepodložená část sníženého nosiče Terafest® 50×30 může měřit maximálně 150 mm. Přesahy bez podpěry mohou být maximálně 30 mm.

Pokud je to možné, zařezávejte nosiče na požadovanou délku až před položením poslední řady prken.

Kompozitní prkna obvykle nevyžadují žádné spádování, nicméně mírný spád přibližne 1 cm na metr délky zlepší samočistící efekt, terasa rychleji oschne a sníží se výskyt vodních prachových skvrn.

Výhodou našeho kompozitu je bezesporu jeho tvarovatelnost. Na rozdíl od WPC materiálů, která obsahují například PVC, lze prkna Terafest® ohýbat teplem. To se ukazuje jako obrovská výhoda například u teras k bazénům, které mají kruhový či kapkovitý tvar.

Hero2021 NatusPlus Teak 1
Na co si dát při montáži terasy pozor
Po realizaci

Po dokončení terasy doporučujeme opláchnout celou terasu dostatečným množstvím vody, případně za pomoci kartáče odstranit odolnější znečištění. Kartáčujte vždy ve směru prken.

Celkové barevné vyznění položené terasy ovlivňuje i směr pokládky prken. Během výrobního procesu jsou prkna broušena, čímž dojde k odhalení a napřímení dřevních vláken. Pokud nejsou položena v jednom směru, pak mohou prkna stejné barvy opticky působit tmavším nebo světlejším odstínem. Časem se tento efekt ztrácí. Pro snadnou orientaci je na spodní straně prken naznačen směr pokládky embosovanou šipkou.